Intrari dupa Constantin Calin

Recomandări pentru schimbul de tineri

Introducere Comisia Socială Internaţională are responsabilitatea de a coordona schimbul de tineret la nivel internaţional. Pentru ca organizarea să fie una profesională şi de succes este necesară respectarea regulilor care stau la bază acestui proiect. Acest aspect a fost examinat de ISC înainte ca documentul să fie prezentat la Congresul din Paris în iunie 1985. […]

Regulamentele campionatelor I.P.A.

Evenimentele sportive internaţionale I.P.A. Campionatele IPA trebuie să fie organizate în conformitate cu ghidul pentru evenimentele sportive internaţionale şi trebuie să aibă la bază următoarele reguli: 1. Campionatele internaţionale pot fi fie de fotbal, baschet, volei, ski, tir, etc. 2. Numele campionatului va fi „Campionatul IPA de ……”. 3. Campionatul va fi organizat sub auspiciile […]

Comisia Socială Internaţională – Recomandări pentru ajutorul în caz de urgenţă

Introducere Coordonarea ajutorului în caz de urgenţă pentru dezastre este una din principalele „Zone de lucru” ale Comisiei Sociale Internaţionale şi una care pretinde acţiuni pozitive în momentul în care se produce o catastrofă. Este important ca în momentul în care se produce o catastrofă în cadrul unei secţii, secretarul general al secţiei afectate sau […]

Premiul I.P.A. pentru cel mai bun poliţist

1. Premiul IPA pentru cel mai bun poliţist poate fi câştigat de o persoană sau de o organizaţie pentru servicii excepţionale aduse poliţiei sau în IPA. 2. Premiul va fi de 10 000 franci elveţieni. 3. Premiul va fi însoţit de un certificat care va fi în limba engleză, împreună cu placa, cupa sau ceva […]

Competiţia IPA de articole scurte – eseuri

Unul din scopurile Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor este de a încuraja dezvoltarea studiului şi cercetării în metodele poliţiei moderne. În acest scop, Comisia Culturală Internaţională a introdus Competiţia Internaţională a Articolelor Scurte ce se adresează tuturor membrilor asociaţiei. Principiile generale ale competiţiei sunt următoarele: 1. Numele competiţiei este „Asociatia Internaţională a Poliţiştilor – Competiţia de […]

Regulamentul acordării burselor Arthur Troop

1. Pentru sprijinirea educaţiei profesionale şi a pregătirii temeinice, PEB-ul acordă anual zece burse „rthur Troop”. 2. Fiecare bursă constă într-un premiu de 3 000 franci elveţieni ce vor fi folosiţi pentru un seminar la centrul „IBZ Schloss Gimborn” sau o instituţie asemănătoare incluzând şi cheltuielile de deplasare. 3. Bursa se acordă membrilor IPA activi […]

Rolul persoanei de contact la ICC, IPC, ISC

Din momentul în care „domeniile de lucru” ale Comisiei Culturale Internaţionale, Comisiei Profesionale Internaţionale şi Comisiei Sociale Internaţionale includ un număr considerabil de activităţi, rolul Ofiţerului naţional de legătură în cadrul acestor comisii este necesar în ceea ce priveşte dezvoltarea „domeniilor de lucru” în cadrul fiecărei secţii naţionale. Principalele atribuţii sunt următoarele: 1. Promovarea „domniilor […]