Intrari dupa Constantin Calin

Recomandări pentru întalnirea internaţionala de tineret

Definiţie 1.1 întâlnirea Internaţională de Tineret (la care se face referire prin IYG) are loc în fiecare an şi este organizată de secţia care a fost acceptată ca organizator la Congresul IPA sau la Şedinţa Executivă Internaţională. 1.2 Comisia Culturală Internaţională (ICC) va răspunde de toate aspectele unei IYG conform deciziei luate de Biroul Executiv […]

Ghidul colecţionarilor

Se pare că persoanele ce colecţionează insigne, şepci, însemne ale poliţiei, etc, provoacă probleme considerabile în rândurile IPA. Se pare că mulţi dintre colecţionarii ce solicită sprijin nu sunt de fapt membri IPA iar unele secţii nu mai răspund favorabil. În timp ce unele secţii oferă sprijin, altele nu-i mai favorizează pe colecţionari. Astfel este […]

Directiva pentru cheltuielile de transport şi cazare

1 – Principii generale 1.1. La baza acestei directive se află articolele 15.2 şi 20 din statutul internaţional. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate doar în conformitate cu această directivă. 1.2. Trezorierul internaţional este autorizat să ia decizii în conformitate cu această directivă. 1.3. Persoanele ale căror cheltuieli vor fi rambursate trebuie să […]

DIRECTIVA PENTRU FONDAREA ŞI AFILIEREA SECŢIILOR NAŢIONALE

Directiva se adresează în primul rând persoanelor implicate în fondarea unei noi secţii naţionale IPA, fie ca membru fondator al acelei noi secţii, fie când acţionează ca secţie sponsor. 1 – Principii 1. La baza acestei directive se află Articolele 4 şi 20 din statutul internaţional. 2. În conformitate cu articolul 4 al statutului internaţional […]

DIRECTIVA PENTRU ORGANIZAREA ÎNTRUNIRILOR

Principii 1. La baza acestei directive se află articolul 20 din statutul internaţional şi articolul 12 din regulamentul internaţional şi se aplică în cazul tuturor congreselor şi conferinţelor IEC ale Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor. Generalităţi 2. Toate problemele discutate şi toate deciziile adoptate trebuie să fie înregistrate şi trimise tuturor secţiilor şi PEB-ului sub formă […]

COMANDA TIMBRELOR ANUALE SI CARTOANELOR PENTRU LEGITIMAŢII

Plata taxei internaţionale Dacă aţi ales să utilizaţi legitimaţiile tip card veţi primi automat o matriţă în luna iulie a fiecărui an pentru a le face la nivelul secţiei. Dacă aţi optat pentru legitimaţiile tradiţionale este necesar să informaţi trezorierul internaţional în fiecare an în iulie / august în legătură cu numărul de timbre pentru […]

FORMULARUL PENTRU EXCURSII INTERNAŢIONALE

1. Formularele de excursie vor fi utilizate când grupuri sau persoane doresc sprijin de la secţiile pe care intentioneaza sa le viziteze. Nu se va utiliza dacă există deja legăturile respective. 2. Acordaţi timp suficient: Excursie în grup: cel puţin 3 luni înainte Excursie individuală: cel puţin o lună înainte. Acesta este timpul minim pe […]

DIRECTIVA PENTRU COMISIILE INTERNAŢIONALE

1 – Principii La baza acestei directive stau articolele 14 şi 20 din statutul internaţional. Există cinci comisii internaţionale de sine stătătoare, conform articolului 14. 1 din statutul internaţional: – Comisia Internaţională pentru Relaţii Externe (ERC) – Comisia Culturală Internaţională (ICC) – Comisia Internă şi Internaţională (IIC) – Comisia Profesională Internaţională (IPC) – Comisia Socială […]

DIRECTIVA PENTRU NOILE SECŢII AFILIATE I.P.A.

„Dupa afilierea unei secţii, plata anuală a cotizatiei internaţionale pentru noua secţie se va face începând cu 1 ianuarie a anului următor iar parteneriatul cu Secţia iniţială va inceta” (6.6 Directiva pentru fondarea şi afilierea Secţiilor Naţionale) Legitimaţiile de membru Noile legitimatii de membru vor fi emise utilizând codul ISO (ex GB pentru Marea Britanie) […]

DIRECTIVA PENTRU CASELE I.P.A.

La baza acestei directive sta articolul 20 din statutul international si articolul 4.5 din regulamentul international. Se aplica doar proprietatilor pe care IPA le doreste a fi recunoscute drept case IPA oficiale si celor care au fost recunoscute deja. 1. O secţie are dreptul de a deţine, cumpăra, închiria sau concesiona orice proprietate desemnată a […]