Adunarea Generala de Alegeri 2021

Adunarea Generala de Alegeri 2021

 

Va informam ca in perioada 17-19 septembrie 2021, la Hotel Piatra Mare din Poiana Brasov, va avea loc Adunarea Generala de Alegeri la nivel national.

Regasiti anuntul precum si infomatii referitoare la organizarea alegerilor.

ANUNT

CLICK AICI 

 

FORMULAR APLICARE

CLICK AICI 

Recomandări pentru schimbul de tineri

Introducere

Comisia Socială Internaţională are responsabilitatea de a coordona schimbul de tineret la nivel internaţional. Pentru ca organizarea să fie una profesională şi de succes este necesară respectarea regulilor care stau la bază acestui proiect.
Acest aspect a fost examinat de ISC înainte ca documentul să fie prezentat la Congresul din Paris în iunie 1985. Secţiile îşi pot exprima sugestiile şi ideile.

Titlul

2.1. Proiectul este cunoscut drept „Schimbul de tineret” cu referire la copiii membrilor IPA.
2.2. Termenul de „Locuri de vacanta” se referă la schimbul dintre familiile IPA pe perioada vacantelor, în ceea ce priveşte tinerii.

Definiţie

3.1. Schimbul de tineret constă în schimbul sau găzduirea copiilor din familiile IPA fie în cadrul secţiei naţionale, fie între regiuni facilitând cunoaşterea unei alte culturi şi eliminând în acelaşi timp „Socul cultural”.
3.2. Un proiect operat de IPA şi de părinţii IPA în interesul copiilor.

Scopuri şi obiective

4.1. Pentru a oferi tinerilor şansa de a-şi îmbunătăţi experienţa educaţională şi culturală.
4.2. Pentru a facilita comunicarea în altă limbă.
4.3. Ocazia de a experimenta acceptarea în sânul unei familii IPA în altă secţie (sau regiune, în cazul schimbului intern), astfel înţelegând semnificaţia aprecierii şi prieteniei.
4.4. Tinerii îşi pot îmbogăţi cunoştintele cu privire la ţara gazdă într-un context istoric, geografic şi social.

Schimbul de tineret

5.1. Secţia naţională trebuie să numească un ofiţer tânăr de schimb sau alternativ, un ofiţer care să răspundă de promovarea acestui proiect.
5.2. Ofiţerul care supraveghează proiectul trebuie să asigure informaţii tuturor membrilor IPA.
5.3. Trebuie să studieze fezabilitatea schimbului pe baza reciprocităţii cu alte secţii naţionale, acolo unde este posibil. Să încurajeze familiile să participe la găzduirea tinerilor, chiar dacă reciprocitatea nu se aplică.
5.4. Să stabilească un contact direct cu secţia gazdă.
5.5. Să aducă la cunoştinţa vizitatorilor condiţiile ce stau la baza proiectului în special responsabilităţile ce îi revin aplicantului.
5.6. Să se asigure că familia tânărului vizitator dispune de finanţele necesare pentru schimbul respectiv precum şi de banii de buzunar pentru întreaga durată a schimbului.
5.7. Să comunice pretenţiile sau instrucţiunile familiei gazdă tânărului vizitator şi familiei acestuia.
5.8. Trebuie să încurajeze alte secţii să organizeze astfel de proiecte prin trimiterea de invitaţii tinerilor din secţia respectivă fără o condiţie prealabilă reciprocă. O astfel de practică va trezi interesul faţă de acest proiect, rezultând o participare amplă pe plan internaţional.

Participanţii

Participanţii la schimbul de tineret cuprinde două părţi principale, „Vizitatorul” şi „Gazda”.
6.1. „Vizitatorul”
(a) Tânărul de o vârstă apropiată ce vizitează o secţie străină (sau altă regiune din secţia respectivă)
(b) Părinţii acelui tânăr.
6.2. „Gazdă”
(a) Tânărul de o vârstă apropiată ce întâmpină vizitatorul.
(b) Părinţii ce vor găzdui vizitatorul.
6.3. Asigurarea că schimbul va fi satisfăcător pentru toţi participanţii, atât în cazul vizitatorului şi familiei acestuia cât şi în cel al gazdei şi al familiei acesteia, este necesar ca fiecare parte să-şi înţeleagă clar rolul.

Vizitatorul

7.1. Unul dintre părinţi trebuie să fie membru IPA.
7.2. Trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15-19 ani în cazul în care este la colegiu, vârsta maximă va fi de 22 de ani. Dacă aplicantul are sub 15 ani părinţii vor fi cei implicaţi.
7.3. Tânărul vizitator trebuie să fie pregătit să respecte dorinţele gazdei, în special în ceea ce priveşte problemele ce afectează starea generală de bine şi sănătatea (alcool, fumat, droguri şi sex).
7.4. Ghidul zilnic pentru tânărul vizitator:
– Să informeze gazda când doreşte să iasă.
– Să-i ţină la curent în legătură cu fiecare intenţie de deplasare.
– Să mentioneze ora de întoarcere acasă seara.
– Să ceară permisiunea pentru a se deplasa la o distanţă mai mare faţă de locaţia respectivă.
– Să nu folosească telefonul fără permisiunea gazdei.
– Alcoolul nu trebuie consumat fără acordul părinţilor şi se va consuma doar în prezenţa gazdei sau într-o situaţie similară.
– Consumul drogurilor este interzis.
– Fumatul nu este permis în zonele de „nefumători”
– Conducerea oricărui vehicul cu motor este interzisă.
– Folosirea utilităţilor se va face numai cu acordul gazdei.
– Banii de buzunar vor fi folosiţi doar pentru satisfacerea dorinţelor proprii şi pentru distracţie.

Părinţii vizitatorului

8.1. Părintele care este membru IPA şi care propune schimbul cu o familie internaţională IPA sau cu o regiune acolo unde este posibil, trebuie să aplice în timp util, de preferat cu un an înainte.
8.2. În cazul în care schimbul se organizează direct cu familia gazdă, în cazul în care familiile sunt deja prietene sau s-au cunoscut prin intermediul unei alte persoane, părintele este cel ce va aduce acest lucru la cunoştinţă Ofiţerului care se ocupă.
8.3. Toate costurile de transport ale vizitatorului de acasă până la destinaţie şi înapoi vor fi suportate de părinţii acestuia.
8.4. Când se fac escale iar tânărul este nevoit să aştepte zborul următor, părinţii trebuie să solicite sprijinul unui membru IPA local.
8.5. Să facă o asigurare ce va acoperi problemele medicale, banii personali, pierderea bagajelor etc.
8.6. Informeze familia gazda în legătură cu problemele medicale cronice sau anumite tratamente pe care le urmează.
8.7. Să menţioneze regulile de familie gazdei.
8.8. Să asigure bani de buzunar suficienţi pentru perioadă respectivă.
8.9. Să fie pregătiţi să găzduiască un copil al celeilalte familii pe baza reciprocităţii.

Gazda

9.1. Tânărul ai cărui părinţi sunt gazde trebuie să se folosească de acest prilej pentru a-şi îmbunătăţi cunoştintele despre ţara celui venit în vizită trezindu-şi astfel dorinţa de a vizita ţara respectivă.
9.2. Trebuie să respecte condiţiile stabilite de părinţii vizitatorului.

Părinţii gazdei

10.1. Părinţii gazdei trebuie să suporte integral cazarea, să asigure sprijinul şi supravegherea invitatului.
10.2. Regulile casei vor fi comunicate invitatului în prealabil.
10.3. Când condiţiile părinţilor invitatului au fost comunicate gazdei înaintea schimbului, acestea trebuie respectate întocmai.
10.4. Probleme care apar în cazul art 7.4. trebuie rezolvate la momentul respectiv. Când problema este gravă (cum ar fi consumul drogurilor) gazda trebuie să informeze secţia IPA respectivă prin intermediul ofiţerului de legătură.

Aplicaţiile

11.1. Toate neclarităţile în ceea ce priveşte schimbul vor fi completate pe formularul de aplicaţie, cu ajutorul ofiţerului de legătură.
11.2. Solicitările pentru găzduire se vor face în avans. Este recomandat să se facă cu un an înainte.
11.3. Informaţile generale cum ar fi interese şi hobby-uri ale tinerilor implicate vor fi solicitate în momentul rezervării.

Responsabilitatea

12.1. Când Secţia (secţiile)utilizează structura IPA părţile care participă sunt cele care se vor implica.
12.2. Schimbul de tineret este un proiect operat de părinţii IPA cu ajutorul ofiţerului de legătură pentru a face un serviciu fiilor şi fiicelor membrilor IPA. Este exemplul ideal pentru idealurile asociaţiei noastre – „Servicii prin prietenie” Concluzie: Acest document are drept scop consilierea membrilor care doresc să participe la schimbul de tineret şi trebuie interpretat ca atare.

XII WC Rotterdam 1988
Revizuit la Brisbane în 1996.

Regulamentele campionatelor I.P.A.

Evenimentele sportive internaţionale I.P.A.

Campionatele IPA trebuie să fie organizate în conformitate cu ghidul pentru evenimentele sportive internaţionale şi trebuie să aibă la bază următoarele reguli:
1. Campionatele internaţionale pot fi fie de fotbal, baschet, volei, ski, tir, etc.
2. Numele campionatului va fi „Campionatul IPA de ……”.
3. Campionatul va fi organizat sub auspiciile secţiei naţionale organizatoare
4. Secţia organizatoare va invita să participe toate secţiile naţionale
5. Invitaţiile vor fi trimise cu cel puţin şase luni înaintea începerii campionatului
6. Înainte de a fi trimise la secţiile naţionale invitaţiile vor fi prezentate preşedintelui ISC şi trezorierului internaţional
7. Secţia organizatoare va avea responsabilitatea cazării şi a facilităţilor oferite participanţilor
8. Campionatul trebuie să respecte Regulamentul internaţional în ceea e priveşte sportul respectiv.
9. Secţiile participante vor numi un arbitru, membru IPA dacă este posibil.
10. Arbitrii pot fi trimişi şi de secţiile care nu participă.
11. Secţiile participante vor avea responsabilitatea costurilor financiare proprii.
12. Componenţa echipelor participante este responsabilitatea secţiilor naţionale, jucătorii fiind membri IPA şi deţinători ai unei legitimatii de membru.
13. Secţiile participante vor oferi o indemnizaţie de asigurare personală pentru echipele lor şi pentru persoanele oficiale.
14. Secţia gazdă nu va fi responsabilă de accidentele sau de injuriile din timpul meciurilor.
15. Premiile şi medaliile vor fi responsabilitatea secţiei organizatoare.
16. Organizarea finală a meciurilor va depinde de numărul secţiilor participante.
26 IEC Viena 1995
Aprobată in 2001

Comisia Socială Internaţională – Recomandări pentru ajutorul în caz de urgenţă

Introducere

Coordonarea ajutorului în caz de urgenţă pentru dezastre este una din principalele „Zone de lucru” ale Comisiei Sociale Internaţionale şi una care pretinde acţiuni pozitive în momentul în care se produce o catastrofă. Este important ca în momentul în care se produce o catastrofă în cadrul unei secţii, secretarul general al secţiei afectate sau alt membru desemnat să-l contacteze pe ISC pentru a putea primi ajutor imediat.

Interpretarea

În document:
„Secţia Afectată” – se referă la secţia în care s-a produs catastrofa.
„Secţia Donatoare” – se referă la secţia care oferă sprijin Secţiei sau ţării unde s-a produs catastrofa.
„Contul bancar” – în legătură cu ajutorul de urgenţă este contul bancar operat de trezorierul internaţional la Geneva.

Acţiunea afirmativă

Scopul acestui document este acela de a stabili procedurile pentru implementarea rapidă a ajutorului de urgenţă. Acest ajutor va fi distribuit de trezorierul internaţional pe baza instrucţiunilor PEB-ului.
Secţia donatoare va avea oportunitatea de a transfera bani în contul bancar respectiv, fără întârziere, instrucţiunile pentru viramentul bancar sunt valabile doar dacă se dovedeşte relevanţa faptelor.

Contul bancar

Contul bancar folosit pentru donaţii în caz de urgenţă este următorul:

UBS SA, PO Box 2600
CH-1211, Geneva 2 Elveţia
Cont Nr 445.300.00E
Cod Swift: UBSWCHZH12A
IBAN: CH630024024044530000E

Procedura

Când se produce o catastrofă, secţia afectată, la fel ca şi ISC-ul îşi asumă anumite responsabilităţi individuale iar secţia donatoare poate începe procedura de ajutorare.
Implementarea ajutorului de urgenţă este obţinută prin cooperarea şi angajarea:
1. Secţiei afectate
2. Secţiei donatoare şi
3. Comisiei Sociale Internaţionale.
Mai jos avem procedura pentru fiecare din părţile implicate, pas cu pas.
5.1 Secţia afectată
Primul pas
Secţia afectată are responsabilitatea de a:
1. informa preşedintele ISC despre dezastru şi despre intenţia de a oferi ajutor de urgenţă persoanelor afectate.
2. constate rezultatele dezastrului, numărul de cazuri şi pagubele.
3. să numească un membru IPA (în zona dezastrului dacă este posibil) să coordoneze acordarea ajutorului la nivel regional şi să administreze contribuţiile internaţionale.
Pasul al doilea
După identificarea efectelor dezastrului şi solicitările persoanelor afectate trebuie să:
4. înştiinţeze preşedintele ISC trimiţând detalii relevante, acolo unde este posibil, cu următoarele titluri:
(i) Gradul tragediei:
(a) Numărul membrilor IPA şi / sau al familiilor afectate
(b) Numărul ofiţerilor de poliţie şi / sau al familiilor afectate.
(ii) Pierderi de vieţi:
(a) Membri IPA şi/sau familii.
(b) Ofiţeri de poliţie şi/sau familii.
(iii) Persoane rănite:
(a) Membri IPA şi/sau familii.
(b) Ofiţeri de poliţie şi/sau familii.
(iv) Pagube sau distrugerea completă a caselor:
(a) Proprietăţi ale membrilor IPA
(b) Proprietăţi ale ofiţerilor de poliţie.
5.Informeze preşedintele ISC cu privire la propunerile pe care secţia afectată le-a adoptat şi modul în care îşi propune să ofere asistenţă.
6. Transmită numele şi adresa membrului IPA care a fost numit să se ocupe de coordonarea sprijinului în cadrul secţiei respective.
7. Să deschidă un cont bancar naţional al secţiei respective disponibil pentru transferul contribuţiilor cu contul bancar din Geneva în numele secţiei afectate.
Să trimită preşedintelui ISC titlul contului, numele şi adresa completă a băncii, numărul contului, codul Swift şi IBAN ca şi numele membrului IPA însărcinat cu administrarea lui.
Pasul al treilea
Membrul IPA desemnat în secţia afectată să se ocupe de problema respectivă trebuie să se asigure că:
8. Ajutorul se distribuie în conformitate cu instrucţiunile secţiei donatoare.
9. Toate contribuţiile sunt recunoscute.
10. Preşedintele ISC este la curent cu tot ce se întâmplă.
11. S-a pregătit un raport detaliat iar o copie a acestuia este trimisă trezorierului internaţional şi Comisiei Sociale Internaţionale pentru informarea tuturor secţiilor donatoare.
5.2 Preşedintele ISC
Primul pas
Comisia Socială Internaţională are responsabilitatea de a:
1. Informa imediat toate secţiile.
2. Asigure secţia afectată de sprijinul şi cooperarea ISC. În eventualitatea în care nu este posibilă cooperarea cu secţia învecinată cea mai apropiată.
Al doilea pas
Preşedintele ISC pe baza informaţiilor din paragraful 5.1.(4) şi ţinând cont de faptul că secţia afectată este interesată în a primi ajutor trebuie să:
3. Contacteze trezorierul naţional şi să solicite transferul contribuţiilor din contul bancar internaţional în contul secţiei afectate, conform paragrafului 5.1.(7).
4. Sfătuiască secţia afectată în momentul în care contribuţiile au fost virate şi să ofere informaţii despre donaţii, secţia de origine, sumă, etc.
5. Să ofere secţiei afectate instrucţiuni specifice despre donatori simultane transferului de fonduri.
6. Când instrucţiunile specifice ale donatorilor nu corespund nevoilor secţiei afectate, preşedintele ISC va consulta secţia donatoare înainte de a oferi contribuţia.
5.3 Secţia donatoare
1. Secţiile care doresc să ofere ajutor şi cele care au deja un „FOND” sau orice alt tip de structură pentru implementarea Ajutorului în caz de urgenţă pot face donaţii la contul bancar din Geneva în momentul în care află de dezastru.
2. În momentul în care transferă contribuţiile în contul bancar respectiv secţia donatoare trebuie să:
(a) informeze trezorierul internaţional şi pe preşedintele ISC în legătură cu donaţiile respective,
(b) specifice numele secţiei ce solicită ajutorul,
(c) solicite trezorierului internaţional şi preşedintelui ISC instrucţiuni specifice legate de contribuţie.

Beneficiul

Acest document de recomandare a fost redactat pentru a:
1. Oferi asistenţa necesară în cazul unei situaţii de urgenţă.
2. Importanţa garanţiei oferite siguranţei contribuţiilor.
PEB Zurich 12 octombrie 1987
Aprobat 2005.

Premiul I.P.A. pentru cel mai bun poliţist

1. Premiul IPA pentru cel mai bun poliţist poate fi câştigat de o persoană sau de o organizaţie pentru servicii excepţionale aduse poliţiei sau în IPA.
2. Premiul va fi de 10 000 franci elveţieni.
3. Premiul va fi însoţit de un certificat care va fi în limba engleză, împreună cu placa, cupa sau ceva asemănător care va include şi logo-ul IPA.
4. Nominalizările se vor face de către secţii sau de către fiecare individ.
5. Detaliile complete ale nominalizării vor fi trimise secretarului general internaţional nu mai târziu de ultima zi din luna februarie a acelui an şi va fi susţinută de un material documentar.
6. Toate actele vor fi trimise Comisiei Internaţionale pentru a fi analizate iar aceasta va face recomandările la PEB. PEB-ul va lua decizia finală.
7. Se va acorda doar un premiu în fiecare an. Premiul va fi anunţat la Congresele şi Conferinţele IEC si va fi prezentat atunci sau ulterior, după cum decide PEB-ul.

Competiţia IPA de articole scurte – eseuri

Unul din scopurile Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor este de a încuraja dezvoltarea studiului şi cercetării în metodele poliţiei moderne. În acest scop, Comisia Culturală Internaţională a introdus Competiţia Internaţională a Articolelor Scurte ce se adresează tuturor membrilor asociaţiei. Principiile generale ale competiţiei sunt următoarele:

1. Numele competiţiei este „Asociatia Internaţională a Poliţiştilor – Competiţia de Articole Scurte”
2. Comisia Culturală va răspunde de alegerea subiectului şi a temei acestuia
3. Articolul scurt sau eseul poate fi scris în orice limbă oficială a Asociaţiei.
4. Secţiile trebuie să examineze şi să evalueze eseurile prezentate de membrii respectivi şi cele mai bune vor fi trimise Comisiei Culturale prin IAC, pentru evaluarea finală.
5. Competiţia va fi arbitrată de membrii Comisiei Culturale care vor consulta un expert asupra subiectului ales. Comisia va desemna câştigătorul şi următoarele două locuri. Decizia comisiei va fi finală.
6. La recomandarea ICC-ului PEB-ul va decide regulile pentru fiecare competiţie individuală, inclusiv premiul ce va fi acordat câştigătorului, precum şi toate celelalte detalii.
7. Eseul câştigător va fi publicat şi distribuit în cadrul Asociaţiei precum şi în cadrul centrelor educaţionale şi structurilor interesate.

Regulamentul acordării burselor Arthur Troop

1. Pentru sprijinirea educaţiei profesionale şi a pregătirii temeinice, PEB-ul acordă anual zece burse „rthur Troop”.
2. Fiecare bursă constă într-un premiu de 3 000 franci elveţieni ce vor fi folosiţi pentru un seminar la centrul „IBZ Schloss Gimborn” sau o instituţie asemănătoare incluzând şi cheltuielile de deplasare.
3. Bursa se acordă membrilor IPA activi în poliţie în special persoanelor cu cele mai mici şi recente grade .
4. Aplicantul trebuie să aibă o vechime în IPA de cel puţin un an.
5. Membrul trebuie să trimită un formular completat, oferind motive pentru care IPA ar trebui să câştige bursa. Aplicaţia completată trebuie trimisă prin secţia naţională care trebuie să dea o declaraţie scrisă şi să trimită aplicaţia cu ataşamentele Secretarului general internaţional. (IAC)
6. Data limită de primire a aplicaţiilor este 30 septembrie.
7. Din momentul acordării bursa trebuie planificată între 1 ianuarie şi 31 decembrie anul următor. Excepţii vor fi numai în cazuri deosebite.
8. Aplicanţii vor fi selectaţi de IPC. Preşedintele IPC va trimite până la zece propuneri PEB-ului.
9. PEB-ul este cel care va lua decizia finală.
10. Secretarul general internaţional va informa în scris candidaţii admişi şi secţiile acestora. Rezultatele vor fi publicate şi în „Buletinul Informativ” internaţional şi pe pagina iniţială IAC. Dacă este selectat, aplicantul trebuie să-şi dea acordul că datele să-i fie publicate în circularele IPA.
11. Bursă trebuie să fie achitată aplicantului de către trezoreria internaţională pe baza aplicaţiei scrise către secretarul general internaţional (ISG) după ce aranjamentele pentru seminar au fost finalizate.
12. Câstigatorii burselor vor scrie un raport la PEB având ca subiect seminarul ales şi faptul că sunt de acord ca rapoartele să fie publicate.
13. Fiecare secţie poate trimite aplicaţii în fiecare an. Dacă sunt mai puini aplicanţi IPC-ul poate sugera ca bursa să fie data la mai mulţi membri pe secţie.
14. Cei care trimit aceeaşi aplicaţie pe o perioadă de cinci ani vor fi descalificaţi.

Rolul persoanei de contact la ICC, IPC, ISC

Din momentul în care „domeniile de lucru” ale Comisiei Culturale Internaţionale, Comisiei Profesionale Internaţionale şi Comisiei Sociale Internaţionale includ un număr considerabil de activităţi, rolul Ofiţerului naţional de legătură în cadrul acestor comisii este necesar în ceea ce priveşte dezvoltarea „domeniilor de lucru” în cadrul fiecărei secţii naţionale.

Principalele atribuţii sunt următoarele:
1. Promovarea „domniilor de lucru” ale ICC, IPC, şi ISC în cadrul secţiei naţionale.
2. Încurajarea membrilor la nivel regional de a întreprinde şi promova proiectele ICC, IPC şi ISC.
3. De a culege informaţii (date) şi de a completa formularul cu Raportul anual pentru ICC şi ISC.
4. De a cere sfaturi de la ICC, IPC şi ISC asupra oricărui proiect specific pe care secţia naţională îl consideră realizabil şi benefic, acest lucru având la bază experienţa altor secţii naţionale.
5. De a ţine legătura cu reprezentantul secţiei naţionale care este responsabil cu diferitele „omenii de lucru” ale acestor trei comisii.
6. Să comunice pe diferite căi cu secretarul general naţional , preşedintele ICC, IPC sau ISC şi cu alţi membri dacă este necesar care realizează diverse proiecte în cadrul acestor comisii.

Pentru a îndeplini funcţiile acestor comisii ofiţerii naţionali de legătură trebuie să fie:
1. Membri IPA cu experienţă în cadrul secţiei respective;
2. Să cunoască proiectele realizate de alte secţii naţionale în ceea ce priveşte promovarea domeniilor ICC, IPC şi ISC.
3. Pe lista persoanelor de contact din Buletinul Informativ Internaţional.
4. Membri ai Comitetului naţional pentru a avea mai uşor acces la informaţiile legate de dezvoltare şi o legătură mai strânsă cu secţia naţională.

Recomandări pentru întalnirea internaţionala de tineret

Definiţie

1.1 întâlnirea Internaţională de Tineret (la care se face referire prin IYG) are loc în fiecare an şi este organizată de secţia care a fost acceptată ca organizator la Congresul IPA sau la Şedinţa Executivă Internaţională.
1.2 Comisia Culturală Internaţională (ICC) va răspunde de toate aspectele unei IYG conform deciziei luate de Biroul Executiv Permanent Internaţional (PEB). ICC-ul trebuie să se consulte cu Secţia Organizatoare în ceea ce priveşte toate aspectele în special planificarea, programarea şi finalizarea evenimentului. în urma evenimentului ICC-ul trebuie să prezinte un raport cu recomandările de rigoare către PEB.
1.3 Secţiile Naţionale ce organizează IYG-ul au, fără excepţie, responsabilitatea tuturor aranjamentelor legate de întrunire. Secţia Naţională poate împuternici o regiune, filială sau persoană numită de Comitetul Executiv Naţional.
1.4 Este important ca participanţii să aibă aproximativ aceeaşi vârstă în primul rând pentru a facilita organizarea unui program instructiv şi interesant. Vârsta unui participant la IYG trebuie să fie cuprinsă între 15 şi 18 ani nu se va face nici o excepţie în acest sens.
1.5 Participarea la o IYG va fi deschisă copiilor şi nepoţilor membrilor IPA. Pe formularul de înregistrare se va trece numărul de legitimaţie al părinţilor/bunicilor.
1.6 în conformitate cu scopurile asociaţiei participarea la IYG este deschisă tuturor, fără a se ţine cont de sex, rasă, culoare, limbă sau religie.

Procedura de aplicare

2.1 Secţiile naţionale care doresc să organizeze IYG-ul, vor trimite secretarului general internaţional o aplicaţie scrisă cu 90 de zile înainte de începerea unui congres sau a întrunirii IEC. Este necesar ca IEC-ul să-şi exprime acordul cu un an înaintea începerii întâlnirii tinerilor.
2.2 Secretarul general internaţional va prezenta aplicaţia PEB-ului şi, dacă se acceptă aplicaţia va fi considerată ca propunere din partea PEB-ului la următorul congres sau întrunire IEC.
2.3 Informaţiile referitoare la întrunire vor fi publicate de secţia organizatoare prin Buletinul Informativ Internaţional cu cel puţin nouă luni înaintea începerii întâlnirii.
2.4 Secţiile naţionale care au fost acceptate ca secţii organizatoare trebuie să trimită invitaţii tuturor secţiilor în timp util. Invitaţia trebuie să specifice numărul maxim de persoane ce beneficiază de acest drept şi numărul maxim de participanţi ce pot veni la întrunire.
2.5 Formularul de înscriere va fi completat de aplicant care poate face şi o prezentare scrisă în scopul susţinerii formularului.
2.6 Formularul va include consimţământul părinţilor şi obligaţiile aplicantului. Aceste detalii vor fi explicate amănunţit atât părinţilor cât şi aplicantului înainte de a fi semnat de aceştia.
2.7 Când o secţie are mai mulţi aplicanţi decât numărul alocat ei, secţia va face selecţia finală luând în considerare standardele ridicate ale aplicantului care va reprezenta secţia respectivă.
2.8 Secţia aplicantului va verifica pe formularul de înscriere dacă părinţii/bunicii aplicantului sunt membri ai IPA şi dacă aplicantul are un caracter onorabil. Formularul de înscriere va fi înaintat de către Secţia aplicanta Secţiei organizatoare cu cel puţin trei luni înainte de începerea întâlnirii.
2.9 Când numirile sunt complete , secţia organizatoare va publica o ştire în acest sens în Buletinul Informativ Internaţional.

Responsabilităţi

Secţiile naţionale au diferite responsabilităţi când organizează o IYG. Natura întâlnirilor, la fel ca şi organizarea poate fi diferită de la secţie la secţie. Există totuşi anumite principii ce trebuie respectate.
3.1 O IYG trebuie să se conformeze spiritului internaţional şi scopurilor I.P.A.
3.2 O IYG trebuie să ofere informaţii despre natura, cultura, istoria caracterul social şi viaţa de familie din ţara respectivă. Secţia organizatoare trebuie să introducă o „tema” care ar încuraja discuţii şi comparaţii cu alte secţii.
3.3 Tinerii care iau parte la întrunire trebuie să vadă acest eveniment nu doar ca pe o vacanţă foarte plăcută dar şi ca pe o parte esenţială a efortului asociaţiei noastre de a crea contacte dincolo de graniţă şi să ajungă la o înţelegere mutuala şi la relaţii de pace cu oamenii din alte ţări. Pentru că aceste obiective să fie îndeplinite programul trebuie să conţină activităţi la care participanţii să fie implicaţi în studiu de grup pentru a face cercetări în diferite domenii.
3.4 Participanţii la IYG trebuie să scrie un raport iar o copie a acestuia va fi trimisă de Secţia organizatoare către ICC şi către toate secţiile participante. Este foarte important ca participanţii să fie informaţi la începutul întâlnirii să ia notiţe pe baza cărora să poată fi scris un raport.
3.5 în discuţiile cu substrat politic participanţii trebuie să manifeste o anumită limită. Principiul înţelegerii şi respectul pentru opinia celorlalţi are o importanţă majoră.

Organizarea

4.1 Pentru pregătirea unui astfel de eveniment este necesară elaborarea unui plan foarte bine pus la punct pentru ca rezultatele să fie cele aşteptate.
4.2 Locatia întâlnirii trebuie aleasă cu grijă pentru ca participanţii să rămână cu amintiri de neuitat în ceea ce priveşte istoria, cultura şi caracterul social al ţării organizatoare.
4.3 Datorita vacantelor anuale IYG-ul trebuie să aibă loc în timpul principalelor vacanţe şcolare şi să ţină 14 zile.
4.4 La IYG trebuie să ia parte minim 30 de participanţi. Nu se recomandă ca numărul să depasesca 50. Dacă se consultă cu ICC-ul poate participa un număr mai mare de persoane, ţinându-se cont de condiţiile existente în ţara respectivă.
4.5 Este de dorit ca participanţii să cunoască una din limbile oficiale ale asociaţiei (engleză, franceză sau germană).
4.6 Sectia organizatoare va stabili persoanele care se vor ocupa de participanţi pe perioada şederii.
4.7 Este de dorit ca secţiile care s-au ocupat şi în alte dăţi de organizarea unor astfel de întâlniri să îşi dea cu părerea şi să participe. Ele pot avea o contribuţie valoroasă la succesul întâlnirii.

Finanţarea

5.1 Principiul de bază este ca participanţii să suporte costul participării.
5.2 PEB-ul, la recomandarea ICC-ului va oferi o subvenţie Secţiei organizatoare pentru fiecare participant la IYG.
5.3 Pentru obţinerea acestei subvenţii secţia organizatoare trebuie să prezinte trezoreriei internaţionale numele participanţilor la întâlnire.
5.4 Sectia organizatoare trebuie să limiteze costurile participanţilor astfel încât să participe cât mai mulţi tineri.
5.5 Participantii îşi suportă cheltuielile de transport.Oricum, secţiile naţionale pot deconta cheltuielile de transport şi alte cheltuieli pe care le implică un astfel de eveniment.
5.6 Sectia organizatoare poate deconta cheltuielile pentru acest eveniment conform resurselor financiare. Un astfel de sprijin financiar nu trebuie asociat cu angajamentul sau cu participarea tinerilor.

Reguli şi practici

6.1 Sectia organizatoare trebuie să stabilească reguli scrise pentru întâlnire. Aceste reguli sunt diferite de la secţie la secţie dar trebuie să includă trăsăturile fundamentale ale acestor recomandări şi interzicerea clară a alcoolului şi drogurilor.
6.2 O copie a acestui regulament trebuie trimisă o dată cu invitaţia, tinerilor care intenţionează să participe la IYG şi de asemeni Secretarului general al ICC.
6.3 Sectia Organizatoare va obţine o Indemnizaţie de Asigurare împotriva accidentelor, pierderilor, pagubelor. Aceasta este pentru a proteja secţia organizatoare şi pe membrii comitetului de organizare împotriva plângerilor participanţilor şi asistenţei. Acest lucru pe lângă asigurarea de sănătate şi transport a participantului.
6.4 La acest eveniment trebuie să se asigure şi asistenţă medicală.
6.5 Numerele de telefon şi adresele unde tinerii vor putea fi găsiţi pe timpul întâlnirii vor fi furnizate participantului şi părinţilor acestuia în timp util înaintea începerii IYG-ului.

Concluzii

Aceste recomandări pentru IYG sunt ghid pentru Secţiile Organizatoare şi trebuie văzute ca o expresie a filozofiei şi spiritului Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.
Comisia Culturală stă la dispoziţia secţiei organizatoare pentru orice sfat sau problemă în ceea ce priveşte organizarea IYG-ului pentru că performanţa să fie maximă.
Formularele de înscriere / Formularele prin care părinţii îşi dau acordul sunt disponibile la Secretarul general sau la IAC.

Ghidul colecţionarilor

Se pare că persoanele ce colecţionează insigne, şepci, însemne ale poliţiei, etc, provoacă probleme considerabile în rândurile IPA. Se pare că mulţi dintre colecţionarii ce solicită sprijin nu sunt de fapt membri IPA iar unele secţii nu mai răspund favorabil.
În timp ce unele secţii oferă sprijin, altele nu-i mai favorizează pe colecţionari. Astfel este necesar un ghid care să-i ajute pe membrii IPA, în special pe cei interesaţi de colectionarea insignelor de poliţie, etc să rezolve problemele. Din acest motiv, ICC pune la dispoziţia persoanelor interesate, următorul ghid:

1 – General

(a) Colecţionarii trebuie să ia legătura cu secretarul fiecărei secţii, împuternicit să se ocupe de astfel de probleme.
(b) Vor fi sprijiniţi doar colecţionarii care au calitatea de membri IPA.
(c) Însemnele colectionate vor face în exclusivitate parte din colecţie ca hobby şi nu vor fi folosite în scopuri comerciale.

2 – Procedura

(a) Doar membrii asociaţiei pot face solicitări în acest sens.
(b) Solicitările vor avea ataşate copii integrale ale legitimaţiei de membru.
(c) Cererile se vor adresa doar secretarilor ce au astfel de atribuţii.
(Nici o secţie nu va răspunde la astfel de solicitări dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus).

3 – Organizarea expoziţiilor

Organizarea de expoziţii cu accesorii ale poliţiei şi / sau întâlnirile interantionale ale acestora trebuie să fie communicate la ICC în timp util.

4 – Responsabilitatea

Colecţionarii trebuie să fie conştienţi de faptul că insignele, însemnele, uniformele de poliţie, nu pot fi folosite în scopuri ilegale.
Asociaţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea necorespunzătoare a însemnelor poliţiei.