Este un loc special conceput pentru a încuraja contactele personale şi completarea formării profesionale – în multiple specializări – pentru ofiţerii de poliţie, de orice grad,

Castelul Gimborn este un loc bine­cu­noscut dincolo de frontierele Germaniei – fiind un loc de întâlnire pentru membrii IPA de pretutindeni.

De patru decenii, de când funcţio­nea­ză, aproximativ 2.500 de persoane vi­zitea­ză anual Centrul, aflat la 50 km est de Koln, pentru a beneficia de seminariile organizate în strânsă cooperare cu diferite secţii IPA.

Acestea tratatează o multitudine de subiecte, în primul rând asupra societăţii moderne şi rolul poliţiei. De exemplu, sunt numeroase teme legate de abuzul de substanţe, de delincvenţa juvenilă, de cooperarea în Europa, despre diversele ţări şi sistemele lor de poliţie, despre gestionarea conflictelor şi discursul public.

Metodele de predare folosite sunt oarecum diferite de formarea profesională a ofiţerilor tineri, pentru a facilita schimbul de experienţă şi impresii profesionale între participanţi.

Membrii IPA vin la Gimborn vin pe cheltuiala lor, prin intermediul secţiilor naţionale, benficiind uneori de sprijinul regiunilor din care provin.

Echipa profesională permanentă a Centrului este formată din 12 persoane respon­sabile cu activitatea de învăţământ, cu selectarea problemelor şi lectorilor invitaţi să prezinte seminariile, precum si pentru administrarea clădirii. Cu excepţia cazului vacanţei de patru săptămâni, în timpul verii, centrul funcţionază tot parcursul anului, organizând cursuri săptămânale şi la fiecare două week-end-uri.

Locul magnific şi atmosfera tipică a castelului creează o atmosfera propice pentru comunicarea personală şi crearea de noi prietenii.

Adresa şi date de contact:

Informations – und Bildungszentrum Schloß Gimborn
Schloßstraße 10, D-51709 Marienheide
Telefon: xx49 2264 404330,

Telefax: xx49 2264 3713,

eMail: info@ibz-gimborn.de