DIRECTIVA PENTRU COMISIILE INTERNAŢIONALE

1 – Principii
La baza acestei directive stau articolele 14 şi 20 din statutul internaţional. Există cinci comisii internaţionale de sine stătătoare, conform articolului 14. 1 din statutul internaţional:
– Comisia Internaţională pentru Relaţii Externe (ERC)
– Comisia Culturală Internaţională (ICC)
– Comisia Internă şi Internaţională (IIC)
– Comisia Profesională Internaţională (IPC)
– Comisia Socială Internaţională (ISC)
IEC-ul poate numi şi alte comisii care să se ocupe de probleme specifice. Preşedintele unei astfel de comisii poate participa la întâlnirile IEC însă fără a avea drept de vot.

2 – Scopul comisiilor internationale
Comisiile internaţionale sunt cele care susţin PEB-ul. Ele dezvoltă idei şi fac recomandări în domeniile respective (de care se ocupă).

3 – Autorităţile
Comisiile internaţionale nu pot lua decizii iar recomandările necesită aprobarea PEB-ului.
PEB-ul va decide ce comisie va îndeplini o anumită sarcină acest lucru nefiind încă definit clar în „Alocarea Sarcinilor” de mai jos.
Când se dau sarcini specifice autorităţile ce iau decizii trebuie să specifice şi fondurile disponibile. Comisiile trebuie să-şi îndeplinească sarcinile independent.
Trebuie luat în considerare „Buletinul informativ” al secretarului general internaţional atunci când este necesară contactarea secţiilor naţionale în scopul îndeplinirii de către comisie a unei sarcini specifice (trimiterea chestionarelor sau informaţii diverse).

4 – Metoda de lucru
Fiecare comisie trebuie să aibă ca preşedinte un membru al PEB-ului. Fiecare trebuie să aibă cel puţin patru membri care trebuie să fie numiţi de PEB.
Comisiile se întrunesc o dată pe an pentru o sesiune de lucrări care este convocată de preşedinte. înainte de finalizarea aranjamentelor preşedintele va discuta cu trezorierul internaţional despre costuri şi conturi.
Locul întrunirii comisiilor va fi stabilit de conducerea secţiei organizatoare.
Comisiile trebuie să coopereze în cazul suprapunerii sarcinilor şi se vor stabili astfel întruniri şi cu alte comisii, dacă este necesar.
PEB-ul poate solicita o întâlnire cu orice comisie pentru a facilita dezbaterea oricărei sarcini.

5 – Rapoartele
Preşedintele fiecărei comisii va informa PEB-ul în legătură cu munca depusă, furnizând copii ale minutei şi rapoarte la întrunirile PEB.
Comisiile vor furniza toate rapoartele necesare pentru informarea organizaţiilor în care este reprezentată IPA.
Preşedintele comisiilor va trimite la congresele şi conferinţele IEC un raport scris despre activităţile desfăşurate conform articolului 12.4 al regulamentului internaţional.

6 – Alocarea sarcinilor
6.1 Comisia Internaţională pentru Relaţii Externe (ERC)
Sarcinile Comisiei Internaţionale pentru Relaţii Externe sunt:
– Corespondenţa cu organizaţiile internaţionale aprobate de PEB;
– Participarea la conferinţele altor organizaţii internaţionale când este cazul;
– Participarea la discuţiile altor organizaţii internaţionale când este cazul;
– Obţinerea informaţiilor relevante de la organizaţiile internaţionale;
– Obţinerea informaţiilor relevante pentru publicaţiile IPA.
6.2 Comisia Culturală Internaţională (ICC)
Sarcinile Comisiei Culturale Internaţionale sunt:
– Promovarea activităţilor culturale;
– întâlniri ale tineretului (coordonare şi organizare)
– Evenimente educaţionale internaţionale din alte domenii decât cele ale poliţiei;
– Concursuri internaţionale (propuneri pentru teme, organizare, premii)
– Subiecte pentru conferinţe IEC şi congrese;
– Coordonarea activităţilor legate de hobby-uri (colecţionari, comunicare prietenii prin corespondenţa, etc)
6.3 Comisia Internă şi Internaţională (IIC)
Sarcinile Comisiei Interne şi Internaţionale sunt:
– Recomandări pentru amendamentele statutului şi regulamentului internaţional;
– Supravegherea secţiilor din punct de vedere al moţiunilor;
– Recomandări către PEB şi secţii faţă de moţiunile înaintate;
– Examinarea statutelor şi regulamentelor naţionale şi a documentaţiei care le susţine;
– Examinarea documentaţiei legate de acceptarea unor noi secţii;
– Pregătirea suspendării drepturilor de vot (verificare, propuneri vizând reprezentarea, etc);
– Schiţe ale formularelor şi documentelor
– Pregătirea statisticilor în ceea ce priveşte membrii.
6.4 Comisia Profesională Internaţională (IPC)
Sarcinile Comisiei Profesionale Internaţionale sunt:
– Probleme legate de evoluţia poliţiei, structură şi istorie;
– Comparaţii între secţiile IPA la nivel de poliţie;
– Evoluţia infracţiunii, criminologie, prevenirea crimei;
– Tehnici în poliţie; – Programul de plasament;
– Reprezentarea IPA la centrele educative internaţionale;
– Bursele IPA (propuneri pentru planificare şi absolvire);
-Evenimente educaţionale internaţionale ce implică probleme legate de poliţie.
6.5 Comisia Socială Internaţională (ISC)
Sarcinile Comisiei Sociale Internaţionale sunt:
– Promovarea şi coordonarea activităţilor sociale;
– Oferirea de ajutoare în caz de urgenţă;
– Probleme legate de casele IPA;
– Programe de schimb de experienţă în rândul tinerilor;
– Coordonarea evenimentelor şi campionatelor sportive internaţionale;
– Probleme legate de călătorii.

7 – Numirea membrilor comisiei
Când PEB-ul alege membrii comisiei ia în calcul numai calificările personale. Orice numire se face în funcţie de calificările personale şi nu în funcţie de secţie. Se iau în calcul şi limbile străine cunoscute precum şi abilitatea de a traduce.
Numirile se pot face numai după ce secţiile din care fac parte şi-au dat acordul.

8 – Ofiţerul de legătura
Secţiile naţionale pot numi şi un ofiţer de legătură cu aceste comisii internaţionale. Deşi acesta nu poate fi membru al comisiilor poate participa la lucrări, în special când este implicată şi secţia din care face parte.

9 – Intrarea în vigoare
Această directivă a fost adoptată la congresul din Trondheim Norvegia şi a intrat în vigoare la data de 20 iunie 2003.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen + twenty =