DIRECTIVA PENTRU FONDAREA ŞI AFILIEREA SECŢIILOR NAŢIONALE

Directiva se adresează în primul rând persoanelor implicate în fondarea unei noi secţii naţionale IPA, fie ca membru fondator al acelei noi secţii, fie când acţionează ca secţie sponsor.

1 – Principii
1. La baza acestei directive se află Articolele 4 şi 20 din statutul internaţional.
2. În conformitate cu articolul 4 al statutului internaţional fondarea unei noi secţii naţionale poate avea loc în orice stat suveran în conformitate cu legislaţia internaţională în vigoare şi unde este posibilă respectarea fără restricţii a principiilor din partea A a statutului internaţional al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.
3. Caracteristicile suveranităţii mai pot fi:
(a) Parteneră a Naţiunilor Unite sau recunoaşterea de către Naţiunile Unite.
(b) Membră cu drepturi depline a comunităţilor internaţionale cum ar fi: Consiliul Europei, Comunitatea Europeană (EC), Organizaţia Statelor Unite (OAS), Uniunea Africană (AU), Asociaţia Naţiunilor din sud-estul Asiei (ASEAN), etc.

2 – Procedura de fondare
1. O nouă secţie poate fi fondată de ofiţeri de poliţie activi sau rezervişti din ţara respectivă care sunt deja membri străini asociaţi ai altor secţii.
2. Pentru înfiinţarea unei secţii este necesară prezenţa a minim 50 de membri străini asociaţi care să aleagă un Comitet de fondare format din preşedinte, secretar general şi trezorier.
3. Înainte de a organiza o întâlnire de fondare, PEB-ul trebuie să se asigure că există condiţii favorabile progresului în ţara respectivă, că pot fi respectate condiţiile articolului 2 din statutul internaţional.
4. Secretarul general internaţional (ISG) trebuie să fie informat cu privire la intenţia de fondare a unei secţii în timp util pentru a face aranjamentele necesare pentru ca observatorii, cu acordul Biroului Executiv Permanent să poată participa la întâlnirea de fondare. Datoria de a oferi informaţii ISG-ului se referă şi la secţiile care oferă sprijin (regiuni, branşe, membri individuali). PEB-ul decide asupra „timpului util”; în plus, este necesară colaborarea cu ISG-ul înainte de a stabili data întâlnirii.
5. La întâlnirea de fondare, Comitetul de fondare nou ales trebuie să semneze o declaraţie prin care se angajează să respecte principiile stabilite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Naţiunile Unite în 1948 şi prin care recunosc faptul că orice formă de constrângere (tortură) contrazice aceste principii. Documentul de declaraţie va fi oferit de Centrul Administrativ Internaţional.
6. După ce întâlnirea de fondare a avut loc, secţia nou fondată va căpăta statut de „COMITET FONDATOR AL SECŢIEI IPA….” până în momentul recunoaşterii de către PEB şi va primi statutul de „Sectie în fondare”.
7. Statutul de secţie în fondare va fi primit după ce proiectul de constituire şi regulamentul au fost înaintate PEB-ului pentru a fi examinate de Comisia Internă şi Internaţională (IIC) şi au fost adoptate toate amendamentele necesare.
8. Dacă anumite circumstanţe împiedică o secţie în fondare să-şi îndeplinească activităţile statutare, în special când legislaţia naţională stă în calea implementării principiilor fundamentale prevăzute în partea A a statutului Internaţional PEB-ul poate retrage statutul de secţie în fondare.

3 – Secţia sponsor
1. PEB-ul este cel care poate numi o secţie sponsor.
2. Membrii fondatori pot solicita sau numi o secţie afiliată cu acordul acesteia pentru a acţiona ca secţie sponsor.
3. Dacă membrii fondatori nu nominalizează o anumită secţie sponsor PEB-ul poate numi una, cu acordul acesteia, să sprijine Comitetul de fondare.
4. Rolul secţiei sponsor este de a informa, sprijini şi acorda asistenţă administrativă secţiei în fondare. Pentru a asigura stabilitate şi extindere ea trebuie să faca aceleaşi lucruri şi după afiliere.
5. Secţia sponsor poate numi o regiune, filială cu acordul acesteia, pentru a-i îndeplini sarcinile.
6. Secţia sponsor va fi responsabilă de emiterea legitimaţiilor de membru şi timbrelor anuale pentru membrii asociaţi străini ai secţiei în fondare, până în momentul afilierii.
7. În momentul în care PEB-ul recunoaşte statutul de „Sectie în fondare” sectia sponsor poate emite legitimatii membrilor străini asociaţi utilizând codul ţării respective şi începând cu numărul 1. Acest lucru va preveni necesitatea de a emite noi legitimatii după afiliere.
8. Secţia sponsor va informa PEB-ul cu privire la progresele secţiei în fondare prin rapoarte scrise. PEB-ul va prezenta aceste rapoarte la congresul IPA sau la Consiliul Executiv Internaţional (IPA WC sau IEC) în momentul în care se propune afilierea.
9. Este obligatoriu ca secţia sponsor să păstreze taxele reale pe întregul proces al afilierii. Când stabileşte o taxa de membru trebuie să ţină cont de salariile poliţiştilor din secţia în fondare , taxa care să poată fi suportată şi după afiliere.

4 – Recunoaşterea de către PEB
1. În urma întâlnirii de fondare, secţia sponsor trebuie să trimită secretarului general internaţional un raport detaliat despre întâlnire în una din limbile oficiale IPA (Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă). Dacă la întâlnirea de fondare este prezent un membru al PEB-ului raportul iniţial va fi înaintat de acesta.
2. Acest raport trebuie să conţină următoarele:
a) copie a minutei întâlnirii de fondare
b) numele, adresele şi numerele de telefon ale membrilor comitetului de fondare ales;
c) lista membrilor actuali şi Secţiile IPA unde plătesc taxele;
d) lista membrilor ce au participat la întâlnirea de fondare;
e) o declaraţie de conformitate cu Directiva pentru Fondarea şi Afilierea Secţiilor şi articolul 2 al statutului internaţional;
f) o declaraţie prin care se angajează să respecte principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
g) copie a proiectului de constituire, regulamentul şi alte informaţii. Aceste documente trebuie să fie în limba oficială sau traduse în franceză, engleză, germană sau spaniolă.
3. După examinarea documentelor PEB-ul va decide dacă noua secţie îndeplineşte condiţiile necesare. Dacă da, PEB- ul va numi secţia „SECTIE ÎN FONDARE”
4. PEB-ul va informa, fără întârziere, toate secţiile naţionale cu privire la decizia luată şi va publica numele şi adresele şi datele secţiei în fondare. Din momentul recunoaşterii, noua secţie va primi toate informaţiile internaţionale şi va fi autorizată să trimită UN OBSERVATOR la congresele IPA şi / sau la conferinţele IEC cheltuielile fiind suportate de trezoreria internaţională.
5. Dacă o secţie în fondare nu-şi va mai putea îndeplini obligaţiile sau nu va atinge stadiul de progres necesar afilierii, PEB-ul poate retrage statutul de secţie în fondare.

5 – Materialul informativ
1. Centrul Administrativ Internaţional va pune la dispoziţia secţiei în fondare următoarele materiale: statutul internaţional, regulamentul internaţional şi directiva pentru fondarea şi afilierea secţiilor naţionale.
2. secţia sponsor poate la rândul ei să furnizeze materiale cum ar fi postere publicitare, cereri de înscriere şi altă documentaţie.

6 – Afilierea
1. Aplicaţia pentru afiliere poate fi propusă de către PEB la WC sau la IEC. Propunerea trebuie luată în considerare de către PEB la cel târziu doi ani de la obţinerea statutului de secţie în fondare.
2. Dacă situaţia este conform paragrafului anterior însă secţia sponsor consideră că afilierea ar trebuie amânată trebuie să trimită un raport la PEB în care să menţioneze motivele.
3. În ceea ce priveşte recomandarea la WC sau IEC, PEB-ul trebuie să ia în calcul anumite aspecte cum ar fi creşterea numărului de membri în cadrul noii secţii (evidenţiat de formarea regiunilor), sistemul administrativ naţional, numărul total de membri, la baza acestora stând rapoartele recente ale secţiei sponsor.
4. Recomandările pentru afiliere trebuie să respecte articolul 10 din regulament.
5. Analizând propunerile PEB-ului, WC- ul sau IEC -ul vor aproba sau vor amâna afilierea. Orice amânare nu trebuie să depăşească doi ani după care WC- ul şi IEC-ul vor pune din nou în discuţie problema afilierii. Nu există un număr exact de amânări ale afilierii.
6. Din momentul afilierii plata anuală a balanţei internaţionale pentru noua secţie va începe la data de 1 ianuarie a următorului an şi nu se vor mai face membri asociaţi străini.

7 – Separarea secţiilor
1. Nu este permisă existenţa a două sau mai multe secţii IPA în aceeaşi ţară.
2. Problemele referitoare la separarea sau amestecarea acestora trebuie rezolvate de PEB.
3. În orice caz, este nevoie de confirmarea IEC-ului.

8 – Data intrării in vigoare
Această directivă a fost adoptată la cel de al XVI-lea Congres pe 11 mai 2000 la Bournemouth, Marea Britanie.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two − two =