DIRECTIVA PENTRU ORGANIZAREA ÎNTRUNIRILOR

Principii
1. La baza acestei directive se află articolul 20 din statutul internaţional şi articolul 12 din regulamentul internaţional şi se aplică în cazul tuturor congreselor şi conferinţelor IEC ale Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.

Generalităţi
2. Toate problemele discutate şi toate deciziile adoptate trebuie să fie înregistrate şi trimise tuturor secţiilor şi PEB-ului sub formă de minută, la cel mai scurt timp posibil după terminarea întrunirii.
3. Participanţii pot vorbi numai cu acordul preşedintelui;
4. Când o persoană vorbeşte, observaţiile trebuie să fie strict la obiect şi adresate preşedintelui;
5. Nimeni nu poate părăsi şedinţa fără încuviinţarea preşedintelui.
6. Dacă un delegat părăseşte şedinţa, cu acordul preşedintelui, acesta poate numi alt participant care să-i ţină locul.
7.Dacă o persoană nu respectă regulile desfăşurării şedinţei, preşedintele are puterea de a-i cere să se retragă din sală pentru o anumită perioadă de timp.

Preşedintele
8. Preşedintele poate decide cine, în afară de membri oficiali şi observatori mai poate participa la şedinţă. Participarea membrilor neoficiali trebuie precizată în minută.
9. Preşedintele decide când se ia pauză şi când termină şedinţa.
10.Preşedintele poate reduce durată discursului. El este cel care le da cuvântul celor prezenţi şi tot el le poate retrage acest drept.
11.La capitolul Alte Probleme preşedintele permite discutarea unor subiecte care poate nu sunt în conformitate cu statutul şi regulamentul, dar nu se va lua nici o decizie
12.la solicitarea unui delegat, preşedintele poate permite observatorului ce face parte din delegaţia secţiei respective să vorbească despre probleme specifice.
13.Preşedintele ia decizia finală care nu este supusă la vot.

Moţiunile
14.Fiecare moţiune şi fiecare nominalizare pentru alegeri va fi verificată de un delegat şi urmată de un al doilea delegat înainte de a fi discutată şi supusă la vot. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul amendamentelor şi propunerilor. Dacă moţiunile sunt făcute de PEB nu mai sunt necesare verificările.
15.O moţiune trebuie să fie finalizată pentru a se introduce alta.
16. Persoana care propune moţiunea nu trebuie să vorbească mai mult de zece minute iar susţinătorul nu mai mult de cinci minute excepţie cazul în care preşedintele acordă permisiunea.
17.Nici o persoană nu trebuie să vorbească mai mult de două ori despre aceeaşi problemă excepţie cazul în care aşa este procedura sau când oferă o explicaţie finală.
18.Dacă o moţiune este acceptată, amendamentul se supune în primă fază la vot şi dacă este adoptat, se votează şi moţiunea.
19.Dacă două sau mai multe amendamente sunt propuse unei motiuni ultimul se supune la vot. Sunt supuse în ordine inversă înainte ca moţiunea să fie modificată. 20.Un delegat nu trebuie să propună mai mult de un amendament la o moţiune.
21.Decizia preşedintelui este cea finală când face diferenţa între amendamente inacceptabile şi acceptabile care pot fi contrare sau care se pot îndepărta de la moţiunea iniţială.
22.Cu acordul persoanei care a făcut propunerea preşedintele poate solicita formularea unei noi propuneri, mai complexe, dacă numărul amendamentelor este excesiv şi / sau discuţia se îndepărtează de cea iniţială.

Votarea
23.Fiecare delegat are dreptul la un vot pentru toate problemele . PEB-ul are vot colectiv pentru toate problemele, altele decât în cazul alegerilor, unde nu mai au drept de vot.
24.Votarea se face, în mod normal prin ridicarea mâinilor. Dacă există dubii în ceea ce priveşte rezultatul votului, preşedintele poate solicita înregistrarea voturilor. (Excepţie votarea conform articolului 15.5 -alegerile din regulamentul internaţional.)
25.Decizia asupra moţiunilor şi amendamentelor se ia prin simpla majoritate a voturilor pentru sau împotrivă de către membrii IEC-ului în condiţiile în care acestea depăşesc jumătate din voturile totale prezente sau reprezentate.(Excepţie votarea conform articolelor 9.1 şi 21.1 când se iau în considerare 2/3).
26.În cazul egalităţii voturilor fie prin ridicare de mâini, fie prin înregistrare PEB-ul trebuie să acorde o a doua rundă de vot.
Directiva a fost adoptată la Trondheim, Norvegia, şi a intrat în vigoare pe 20 iunie 2003. Înlocuieşte directivele anterioare sau deciziile legate de organizarea întâlnirilor.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen − 13 =