Dinamica și dezvoltarea asociației noastre

Din octombrie 1996, când a fost consacrată ca Secție Națională IPA , Secția Română s-a dezvoltat permanent. Numărul membrilor IPA este în continuă creștere, la fel ca și numărul regiunilor înființate și afiliate la Secția Națională IPA. La toate reuniunile internaționale IPA – Secția Română a fost remarcată pentru eforturile depuse în scopul consolidarii organizatorice. În prezent, prin cei peste 58.000 de membrii, ne situăm pe locul 2 din cele peste 70 de tări, după Germania.

Numărul regiunilor IPA din cadrul Secției Naționale este în continuă creștere, în acord cu modernizarea și demilitarizarea structurilor din Ministerul Internelor și Reformei Administrative. În toate județele, la frontierele tării, pe lângă Academia de Poliție și alte structuri de învatamânt, la Clubul sportiv Dinamo, acolo unde sunt polițiști, jandarmi, studenți, cadre medicale sau sportivi – membrii IPA, la nivelul unor unități de Poliție Locală și în cadrul Administrației naționale a Penitenciarelor s-au înființat peste 150 de regiuni.

Asociația Internațională a Polițiștilor are în rândurile sale oameni de pretutindeni, neangajați politic. Cei mai multi dintre ei sunt polițiști, dar sunt și jandarmi, polițiști de frontieră sau pompieri. Tineri, maturi sau vârstnici, bărbați sau femei, așa cum le-a dictat conștiința, au optat să facă parte din această organizație.
Cu toate că, uneori, îi separă mii de kilometri, că au o cultură diferită sau că vorbesc, în marea lor majoritate, o altă limbă, au aderat fără echivoc la ideea de prietenie și eforturile britanicului Arthur Troop, fondatorul organizației. Nimeni nu le-a impus să intre în Asociația Internațională a Polițiștilor. Opțiunea le-a aparținut în totalitate, după cum și renunțarea la statutul de membru nu este condiționată în vreun fel.

Ce-i atrage si, mai ales, ce-i ține într-o astfel de organizație?

Cu siguranță, nu un interes material, pentru că Asociația Internațională a Polițiștilor nu satisface o asemenea dorință. Poate că este greu de crezut, dar cei mai mulți membrii ai I.P.A., și este vorba, în primul rând, de cei care au contribuit în mod substanțial la consolidarea și extinderea organizației, au o mare capacitate de comunicare și relaționare. Dublată de puternice sentimente de omenie, întrajutorare, toleranță și bună-cuviință, acești oameni au făcut din prietenie un mod de a fi. Pentru ei, prietenia generează ocazii și prilejuri de a se cunoaște, de a se apropia și este principala sursă care le alimenteaza dorința de a stabili relații noi.

Deviza Asociației Internaționale a Polițiștilor „SERVO PER AMIKECO”, în traducere din limba esperanto „SERVICII PRIN PRIETENIE”, concordă întru totul scopului Asociației și este chintesența scopurilor pe care I.P.A. le promovează. Prietenia a fost cea care, încă de la început, a reprezentat, pentru organizație, temelia pe care au fost construite, cu timpul, toate mecanismele de funcționare. În afara acestui sentiment durabil, Asociația Internațională a Polițiștilor n-ar fi existat. Ea este cea care a dat viață ideilor lui Arthur Troop si a întreținut permanent speranța întăririi și lărgiri organizației. Prietenia a fost, este și va rămâne pentru totdeauna emblema sub care se vor desfășura toate acțiunile și activitățile Asociației Internaționale a Polițiștilor.
Eforturile de constituire și de dezvoltare a Asociației Internaționale a Polițiștilor au fost încununate de succes și datorită faptului că, în sufletul oamenilor care apără legea și societatea, prietenia are rădăcini adânci și solide. La acești oameni se va găsi întotdeauna, din belșug, spirit de echitate și dreptate, susținere morală, respect și apreciere față de valorile umane și ale statului de drept.
Implicarea Asociației Internaționale a Polițiștilor în acțiuni de caritate demonstrează sensibilitatea și generozitatea membrilor ei. Răspunzând întotdeauna la solicitarile celor din jur, membri I.P.A. oferă societății un model de comportament demn de urmat.

De aceea, cine nu manifestă solicitudine și iubire față de oameni nu-și va găsi niciodată locul în aceasta organizație. Se va simți stingher și va pleca de bunăvoie, pentru că în Asociația Internațională a Polițiștilor rămân numai acele caractere pentru care dragostea, cinstea, onoarea și condescendența față de semeni reprezintă valori la care nu vor renunța, indiferent de contextul pe care realitatea îl oferă fiecăruia.
Prietenia i-a unit pe toți și tot prietenia este cea care i-a facut pe membri I.P.A. să fie mai buni și mai marinimoși. Asociația Internațională a Polițiștilor va rezista atâta timp cât prietenia va găsi în oameni acele resurse prin intermediul cărora iubirea, binele și speranța se perpetuează.

I.P.A. este o stare de spirit, deschisă tuturor polițiștior, dincolo de barierele discriminării de orice fel, indiferent de rang, rasă, culoare, sex, religie sau limbă.
Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română (I.P.A. Secția Română) este o organizație nonguvernamentală, nonprofit și funcționează conform prevederilor legislației românești și ale Statutului Internațional I.P.A.. Are la baza libera asociere și este formată din polițiști și alte cadre ale Ministerului Administrației și Internelor.
La finele anului 2010, în I.P.A. – Secția Română funcționau 150 regiuni, însumând peste 58.500 de membri.

I.P.A. Secția Română a fost fondată la data de 31 august 1992 și afiliată la International Police Association în data de 25 octombrie 1996.
Asociația este organizată pe principiul teritorialității, cu sediul oficial în municipiul București, fiind formată din regiuni (filiale), constituite pe lângă structurile profesionale ale M.A.I.