Recomandări pentru întalnirea internaţionala de tineret

Definiţie

1.1 întâlnirea Internaţională de Tineret (la care se face referire prin IYG) are loc în fiecare an şi este organizată de secţia care a fost acceptată ca organizator la Congresul IPA sau la Şedinţa Executivă Internaţională.
1.2 Comisia Culturală Internaţională (ICC) va răspunde de toate aspectele unei IYG conform deciziei luate de Biroul Executiv Permanent Internaţional (PEB). ICC-ul trebuie să se consulte cu Secţia Organizatoare în ceea ce priveşte toate aspectele în special planificarea, programarea şi finalizarea evenimentului. în urma evenimentului ICC-ul trebuie să prezinte un raport cu recomandările de rigoare către PEB.
1.3 Secţiile Naţionale ce organizează IYG-ul au, fără excepţie, responsabilitatea tuturor aranjamentelor legate de întrunire. Secţia Naţională poate împuternici o regiune, filială sau persoană numită de Comitetul Executiv Naţional.
1.4 Este important ca participanţii să aibă aproximativ aceeaşi vârstă în primul rând pentru a facilita organizarea unui program instructiv şi interesant. Vârsta unui participant la IYG trebuie să fie cuprinsă între 15 şi 18 ani nu se va face nici o excepţie în acest sens.
1.5 Participarea la o IYG va fi deschisă copiilor şi nepoţilor membrilor IPA. Pe formularul de înregistrare se va trece numărul de legitimaţie al părinţilor/bunicilor.
1.6 în conformitate cu scopurile asociaţiei participarea la IYG este deschisă tuturor, fără a se ţine cont de sex, rasă, culoare, limbă sau religie.

Procedura de aplicare

2.1 Secţiile naţionale care doresc să organizeze IYG-ul, vor trimite secretarului general internaţional o aplicaţie scrisă cu 90 de zile înainte de începerea unui congres sau a întrunirii IEC. Este necesar ca IEC-ul să-şi exprime acordul cu un an înaintea începerii întâlnirii tinerilor.
2.2 Secretarul general internaţional va prezenta aplicaţia PEB-ului şi, dacă se acceptă aplicaţia va fi considerată ca propunere din partea PEB-ului la următorul congres sau întrunire IEC.
2.3 Informaţiile referitoare la întrunire vor fi publicate de secţia organizatoare prin Buletinul Informativ Internaţional cu cel puţin nouă luni înaintea începerii întâlnirii.
2.4 Secţiile naţionale care au fost acceptate ca secţii organizatoare trebuie să trimită invitaţii tuturor secţiilor în timp util. Invitaţia trebuie să specifice numărul maxim de persoane ce beneficiază de acest drept şi numărul maxim de participanţi ce pot veni la întrunire.
2.5 Formularul de înscriere va fi completat de aplicant care poate face şi o prezentare scrisă în scopul susţinerii formularului.
2.6 Formularul va include consimţământul părinţilor şi obligaţiile aplicantului. Aceste detalii vor fi explicate amănunţit atât părinţilor cât şi aplicantului înainte de a fi semnat de aceştia.
2.7 Când o secţie are mai mulţi aplicanţi decât numărul alocat ei, secţia va face selecţia finală luând în considerare standardele ridicate ale aplicantului care va reprezenta secţia respectivă.
2.8 Secţia aplicantului va verifica pe formularul de înscriere dacă părinţii/bunicii aplicantului sunt membri ai IPA şi dacă aplicantul are un caracter onorabil. Formularul de înscriere va fi înaintat de către Secţia aplicanta Secţiei organizatoare cu cel puţin trei luni înainte de începerea întâlnirii.
2.9 Când numirile sunt complete , secţia organizatoare va publica o ştire în acest sens în Buletinul Informativ Internaţional.

Responsabilităţi

Secţiile naţionale au diferite responsabilităţi când organizează o IYG. Natura întâlnirilor, la fel ca şi organizarea poate fi diferită de la secţie la secţie. Există totuşi anumite principii ce trebuie respectate.
3.1 O IYG trebuie să se conformeze spiritului internaţional şi scopurilor I.P.A.
3.2 O IYG trebuie să ofere informaţii despre natura, cultura, istoria caracterul social şi viaţa de familie din ţara respectivă. Secţia organizatoare trebuie să introducă o „tema” care ar încuraja discuţii şi comparaţii cu alte secţii.
3.3 Tinerii care iau parte la întrunire trebuie să vadă acest eveniment nu doar ca pe o vacanţă foarte plăcută dar şi ca pe o parte esenţială a efortului asociaţiei noastre de a crea contacte dincolo de graniţă şi să ajungă la o înţelegere mutuala şi la relaţii de pace cu oamenii din alte ţări. Pentru că aceste obiective să fie îndeplinite programul trebuie să conţină activităţi la care participanţii să fie implicaţi în studiu de grup pentru a face cercetări în diferite domenii.
3.4 Participanţii la IYG trebuie să scrie un raport iar o copie a acestuia va fi trimisă de Secţia organizatoare către ICC şi către toate secţiile participante. Este foarte important ca participanţii să fie informaţi la începutul întâlnirii să ia notiţe pe baza cărora să poată fi scris un raport.
3.5 în discuţiile cu substrat politic participanţii trebuie să manifeste o anumită limită. Principiul înţelegerii şi respectul pentru opinia celorlalţi are o importanţă majoră.

Organizarea

4.1 Pentru pregătirea unui astfel de eveniment este necesară elaborarea unui plan foarte bine pus la punct pentru ca rezultatele să fie cele aşteptate.
4.2 Locatia întâlnirii trebuie aleasă cu grijă pentru ca participanţii să rămână cu amintiri de neuitat în ceea ce priveşte istoria, cultura şi caracterul social al ţării organizatoare.
4.3 Datorita vacantelor anuale IYG-ul trebuie să aibă loc în timpul principalelor vacanţe şcolare şi să ţină 14 zile.
4.4 La IYG trebuie să ia parte minim 30 de participanţi. Nu se recomandă ca numărul să depasesca 50. Dacă se consultă cu ICC-ul poate participa un număr mai mare de persoane, ţinându-se cont de condiţiile existente în ţara respectivă.
4.5 Este de dorit ca participanţii să cunoască una din limbile oficiale ale asociaţiei (engleză, franceză sau germană).
4.6 Sectia organizatoare va stabili persoanele care se vor ocupa de participanţi pe perioada şederii.
4.7 Este de dorit ca secţiile care s-au ocupat şi în alte dăţi de organizarea unor astfel de întâlniri să îşi dea cu părerea şi să participe. Ele pot avea o contribuţie valoroasă la succesul întâlnirii.

Finanţarea

5.1 Principiul de bază este ca participanţii să suporte costul participării.
5.2 PEB-ul, la recomandarea ICC-ului va oferi o subvenţie Secţiei organizatoare pentru fiecare participant la IYG.
5.3 Pentru obţinerea acestei subvenţii secţia organizatoare trebuie să prezinte trezoreriei internaţionale numele participanţilor la întâlnire.
5.4 Sectia organizatoare trebuie să limiteze costurile participanţilor astfel încât să participe cât mai mulţi tineri.
5.5 Participantii îşi suportă cheltuielile de transport.Oricum, secţiile naţionale pot deconta cheltuielile de transport şi alte cheltuieli pe care le implică un astfel de eveniment.
5.6 Sectia organizatoare poate deconta cheltuielile pentru acest eveniment conform resurselor financiare. Un astfel de sprijin financiar nu trebuie asociat cu angajamentul sau cu participarea tinerilor.

Reguli şi practici

6.1 Sectia organizatoare trebuie să stabilească reguli scrise pentru întâlnire. Aceste reguli sunt diferite de la secţie la secţie dar trebuie să includă trăsăturile fundamentale ale acestor recomandări şi interzicerea clară a alcoolului şi drogurilor.
6.2 O copie a acestui regulament trebuie trimisă o dată cu invitaţia, tinerilor care intenţionează să participe la IYG şi de asemeni Secretarului general al ICC.
6.3 Sectia Organizatoare va obţine o Indemnizaţie de Asigurare împotriva accidentelor, pierderilor, pagubelor. Aceasta este pentru a proteja secţia organizatoare şi pe membrii comitetului de organizare împotriva plângerilor participanţilor şi asistenţei. Acest lucru pe lângă asigurarea de sănătate şi transport a participantului.
6.4 La acest eveniment trebuie să se asigure şi asistenţă medicală.
6.5 Numerele de telefon şi adresele unde tinerii vor putea fi găsiţi pe timpul întâlnirii vor fi furnizate participantului şi părinţilor acestuia în timp util înaintea începerii IYG-ului.

Concluzii

Aceste recomandări pentru IYG sunt ghid pentru Secţiile Organizatoare şi trebuie văzute ca o expresie a filozofiei şi spiritului Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.
Comisia Culturală stă la dispoziţia secţiei organizatoare pentru orice sfat sau problemă în ceea ce priveşte organizarea IYG-ului pentru că performanţa să fie maximă.
Formularele de înscriere / Formularele prin care părinţii îşi dau acordul sunt disponibile la Secretarul general sau la IAC.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twenty − twelve =