REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII este o publicaţie semestrială care îmbogăţeşte fondul documentar în materie, contribuind la perfecţionarea pregătirii specialiştilor, atât a celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi a celor din cadrul sistemului organelor judiciare.
Publicaţia este unică în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională, iar în cuprinsul ei se pot identifica noile valenţe ale criminalităţii în general, principalele modalităţi de investigare a fraudelor precum şi aspecte de natură practică de ultim moment.
Revista este publicată la o editură cu prestigiu naţional şi reprezintă o resursă ştiinţifică importantă pentru specialişti, furnizând informaţii relevante în domeniul bunelor practici europene referitoare la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate.
Revista de investigare a criminalităţii numără printre colaboratorii săi personalităţi de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice, specialişti ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor (IPA) – Secţia Română, dar şi colaboratori externi, profesori în cadrul academiilor de poliţie din Austria şi Belgia. De asemenea, în Consiliul Ştiinţific au fost invitate personalităţi marcante din domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională, din domeniul Juridic şi al Ştiinţelor socio-umaniste.

Revista este structurată în cinci secţiuni, după cum urmează:
 I. Studii, analize şi sinteze ale fenomenului criminalităţii;
 II. Evoluţia şi tendinţele criminalităţii;
 III. Cercetarea şi prevenirea criminalităţii;
 IV. Managementul investigării criminalităţii;
 V. Problematica Schengen în domeniul criminalităţii.

În prezent, Revista de investigare a criminalităţii se tipăreşte concomitent în două ediţii: una în limba română şi alta în limbă străină şi se difuzează în mediul ştiinţific şi academic din ţară şi din străinătate, precum şi în principalele instituţii din sfera domeniului Ordine publică şi siguranţă naţională.
Prin problemele teoretice şi practice abordate, fiecare volum se adresează, în egală măsură, specialiştilor din domeniul investigării criminalităţii, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, precum şi tuturor celor interesaţi să-şi îmbunătăţească sau să-şi actualizeze cunoştinţele în domeniu.

Revista poate fi procurată de la sediul IPA România – Bucureşti, Şos. Olteniţei, 158-160, Sector 4, Cod Poştal 041323, Tel. +40 21 332 17 54, +40 21 332 17 56, e-mail ipa_revista@yahoo.com.