DEPARTAMENTUL SECRETARIAT 
Activităţile curente ale I.P.A. Secţia Română sunt rezolvate de un colectiv de angajaţi IPA.
Acesta este specializat în lucrări de secretariat, emitere legitimaţii, comunicare şi relaţii cu publicul, organizarea evenimentelor asociaţiei şi turism.

 

<

 

 

 

 

 

 

 

Secretar
Alexandra Zota
E-mail: a.zota@iparomania.ro

 

 

 

 

 

 

 

Secretar 
Spătaru Daniela
E-mail: d.spataru@iparomania.ro

Secretar 
Damaschin Adrian
E-mail: a.damaschin@iparomania.ro

Secretar
Costache Petrica